اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجتبی کلباسی

تفسیر و علوم قرآن استاد حوزه و دانشگاه

kalbasirmkagmail.com

سردبیر

مهدی یوسفیان

کلام اسلامی استادیار و عضو شورای علمی مرکز تخصصی مهدویت

yousefian313gmail.com

اعضای هیات تحریریه

الهی‌نژاد، حسین

کلام استادتمام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

h.elahinejadisca.a.ir

بهروزی لک، غلامرضا

استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم

behroozlakgmail.com

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

کلام و فلسفه استادیار پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

a.soleimanidte.ir

روح الله شاکری زواردهی

کلام اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

shaker.rut.ic.ir

نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ اسلام استاد جامعة المصطفی العالمیة

nsafari8gmail.com

عرفان امیرمحسن

تمدن اسلامی استادیار دانشگاه معارف اسلامی قم

amir.m.erfan62gmail.com

مجتبی کلباسی

تفسیر و علوم قرآن استاد حوزه و دانشگاه

kalbasirmkagmail.com

آیت الله مروجی طبسی، نجم الدین

فقه و اصول ، تاریخ و سیره استاد حوزه علیمه قم

h.elahinejad4isca.a.ir

مهدی یوسفیان

کلام اسلامی استادیار و عضو شورای علمی مرکز تخصصی مهدویت

yousefian313gmail.com

دبیر اجرایی

سید علی کاظمی شیخ شبانی

مهدویت دانش‌پژوه سطح 4 پژوهشکده مهدویت آینده روشن

sayed.ali.kazemi67gmail.com
0009-0005-1303-1126