مأخذشناسی و بررسی سندی دعای سلامتی (با بررسی سیر تطوّر متن دعا در منابع)

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا

چکیده

دعای سلامتی" امام عصر علیه السلام دعایی مختصر و مفید است که ارتباط معنوی با امام مهدی علیه السلام را تقویت می کند. برخی از روشن فکرنما ها تلاش کرده اند با خدشه در سند، این دعا آن را غیر معتبر قلمداد کنند. با توجه به منابع معتبری که این دعا را نقل کرده اند، می توان در جهت اتقان بخشی دعا حرکت کرد. این نوشتار با بررسی مآخذ دعای سلامتی و کیفیت نقل آن ها به سیری که متن دعا در منابع دارد، پرداخته است. در ذیل هر منبع سند دعا بررسی و به خصوصیات آن منبع اشاره شده است. مستدل کردن چگونگی تعلیق سند دعا و بررسی همه منابع، مزیّتی است که این نوشتار از آن برخوردار است و این تحقیق را از دیگر آثار مشابه، متمایز کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowing the Sources and Investigating the Documentation of “Health Prayer” (By Examining the Development Process of the Prayer Text in the Sources)

نویسنده [English]

  • Ali Rabbani
Researcher Research Institute of Mahdaviyat and Promise of Waiting Pouya
چکیده [English]

The “health prayer” for Imam of the Time (A.S) is a brief and useful prayer 
that strengthens the spiritual connection with the Imam of the Time. Some of 
the so-called intellectuals have attempted to call it invalid by defecting the 
documentation of the prayer. According to the credible sources that have 
quoted this prayer, one can move towards accepting part of the prayer. This 
article examines the process the prayer content has gone through in the sources 
by examining the sources of the “health prayer” and their transmission quality. 
Below each source of the prayer document is reviewed and the characteristics 
of that source are mentioned. Reasoning how to suspend the prayer document 
and review all sources is an advantage this paper has and distinguishes it from 
other similar works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health prayer
  • document-ology
  • the development process
  • suspension
  • the righteous