بررسی سیر مهدی پژوهی در غرب بعد از انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت و پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی

2 دانشآموخته سطح 3 مرکز تخصصی مهدویت قم

چکیده

آشنایی هرچه بیش تر با تلاش ها و اهداف محققان غربی فعال در حوزه مهدویت، از عمده ضرورت های عصر حاضر در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. یکی از لوازم تحقق این هدف، بررسی تحولات شیعه پژوهی به طور خاص تحقیقات مربوط به حوزه مهدویت در ادوار چهارگانه شیعه شناسی، با تمرکز بر تحول این مطالعات، در عطف تاریخی 1979 میلادی می باشد. در این پژوهش، با جست و جوی گسترده در آثار مستشرقان به منظور یافتن مطالعات مهدوی، تحلیل آرا و تطبیق دیدگاه ها با وقایع، سعی در ارتقا کیفیت اطلاعات به دست آمده، تلاش شده است. محصول این تحقیق، آشنایی با بخش هایی از حجم گسترده پژوهش های مهدوی مستشرقان غربی و بررسی برخی از مهم ترین آرای این افراد می باشد. با توجه به تقویت مطالعات مهدوی در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران، به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر و با عنایت به جایگاه ویژه و پرچم داری برخی گروه های ضد اسلامی، همچون صهیونیسم در این مطالعات، ورود گسترده و سازمان یافته نهادهای حوزوی و دانشگاهی به حوزه مهدی پژوهان غربی ضروری می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Course of Mahdi Studies in the West after the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Zuhair Dehqānī Ᾱrānī 1
  • Muhammad Kozazi 2
1 Faculty Member of Mahdism Specialized Center; Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism
2 Graduated in Level 3 Mahdaviat Specialized Center of Qom
چکیده [English]

Being more acquainted with the efforts and goals of Western scholars active in 
the field of Mahdism is one of the major necessities of the modern era after the 
victory of the Islamic Revolution. One of the necessities of realizing this goal 
is to study the changes of Shiite studies, specifically the study of the Mahdism 
in the four periods of Shi'ism, focusing on the evolution of these studies in the 
historical turning point of 1979. In this research, by an extensive search on the 
works of the Orientalists in order to find Mahdavi studies, analyze the views 
and adapt the viewpoints to the events, it has been attempted to improve the 
quality of the information obtained. The product of this research is to 
familiarize with some of the extensive amount of Mahdavi studies of Western 
Orientalists and to examine some of their most important views. Considering 
the strengthening of Mahdavi's studies in the post-Islamic Revolution period, 
especially after the events of 9/11, given the special status and flagship of 
some anti-Islamic groups, such as Zionism in these studies, the widespread and 
well-organized entry of religious and academic institutions into the realm of 
Western Mahdi-researchers is necessary. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • Orientalists
  • Western Mahdi-researchers
  • Islamic Revolution