سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت، (از 1946 تا 1978 میلادی)

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت و پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی

چکیده

دیدگاه‌های مستشرقان و پژوهشگران غربی در زمینه مهدویت و موضوعات مرتبط با آن، در 150 سال اخیر دچار تغییرات بسیاری شده است. با توجه به برخی شاخص‌ها، این دیدگاه‌ها را می‌توان به 4 دوره زمانی تقسیم‌بندی کرد که بررسی سیر تحول آرای ایشان در دوره دوم (از 1946 تا 197م)، موضوع کار تحقیقاتی پیش روست. نوشتار جاری از نوع «اکتشافی» است و با روش توصیفی-تحلیلی تهیه شده است و پس از دسته‌بندی و ذکر مهم‌ترین دیدگاه‌های مستشرقان در زمینه مهدویت در این بازه زمانی، تحلیل‌ها و آمارهای مختلفی در زمینه نوع و حجم موضوعات مورد توجه، منابع به‌کاررفته و برخی آمارهای دیگر، از جمله ملیت مستشرقان ارائه شده است. مطابق نتایج پژوهش جاری، این دوره دارای تمایزاتی با دوره پیشین و دوره‌های بعدی است؛ از جمله ارائه دیدگاه‌هایی دقیق‌تر و تحقیقاتی جزئی‌تر در عرصه مهدویت به همراه ورود تخصصی برخی مستشرقان در موضوع مهدویت شیعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Evolution of Orientalists’ Views on Mahdism: Second Period (from 1946-1978 AD)

نویسنده [English]

  • Zuhair Dehqānī Ᾱrānī
Faculty Member of Mahdism Specialized Center; Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism
چکیده [English]

Western scholars and orientalist views in the field of Mahdism and related issues have undergone many changes in the last 150 years. According to some indicators, these views can be divided into four periods that the study of the evolution of their views in the second period (from 1946 to 1978) is the subject of the current paper. This paper is an exploratory research and is prepared by descriptive-analytical method and after categorizing and mentioning the most important views of the scholars on the Mahdism in this period, various analyzes and statistics on the type and volume of the topics of interest, sources used, and some other statistics including nationality of the Orientalists, are presented. According to the results of the current study, this period has distinctions from the earlier and subsequent periods, including more detailed views in the field of Mahdism and specialized research of some Orientalists on the subject of Shiite Mahdism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • Orientalists
  • the process of view change
  • Islamic Messianism