راهبردهای معرفتی تربیت اخلاقی منتظران (با تأکید بر آیات و روایات)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی

2 استاد حوزه و دانشگاه

چکیده

تربیت اخلاقی، از ‌‌‌‌‌‌مهم‌ترین ‌‌‌موضوعات مورد توجه در تمام اعصار است و نقش بسزایی در سلامت روان و سعادت انسان دارد؛ به همین سبب، یکی از ‌‌‌‌‌‌مهم‌ترین ‌‌‌اهداف آموزه‌‌های دین، تربیت اخلاقی و آراسته‌‌شدن افراد به آن است و پیامبران الهی برای همین هدف گسیل شده‌‌اند. این مسئله در عصر غیبت و درمورد منتظران ظهور حضرت مهدی؟عج؟ اهمیت بالایی دارد و در واقع زمینه‌‌سازی ظهور را فراهم می‌‌کند. این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و روش کتابخانه‌‌ای، به ارائه راهبرد‌‌هایی در حوزه معرفتی می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که تربیت اخلاقی در دوران غیبت با تکیه بر حیطه شناخت، نقش انسان‌‌سازی را دارد؛ زیرا حوزه‌‌ شناخت در زندگی منتظران، اهمیت بسزایی دارد. منتظران به دلیل شور و شوق و محبتی که به امام زمان؟عج؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند به سوی آن حضرت گرایش یافته، اطاعت حضرت را سرلوحه امور زندگی خویش قرار می‌‌دهند که خود این اطاعت، از بینش درست آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به وجود امام و جایگاه ایشان در نظام هستی ایجاد می‌‌‌شود. نتیجه چنین بینشی رسیدن به کمالات اخلاقی و سعادت در دنیا و آخرت است.  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Strategies for the Moral Training of Those Who Await the Imam (with emphasizing on the verses of Quran and Hadiths)

نویسندگان [English]

  • Zahra Qorbānkhānī 1
  • Ali Ghazanfarī 2
1 PhD student of comparative exegesis specialty
2 Professor at seminary and university
چکیده [English]

Moral training is one of the most important subjects of all ages, and plays a key role in providing mental health and human felicity; For this reason, one of the most important goals of the religious teachings is to adorn people with moral nurture, and divine prophets have been sent for this purpose. This issue is of prime importance in the era of Occultation and in respect to those who await Imam Mahdi (p.b.u.h). In fact, this issue lays the groundwork for the Imam's advent. This paper presents some approaches in the field of epistemology, with a descriptive-analytic library-based method. The outcome of the research indicates that moral education during the period of Occultation, relying on the field of cognition, has a constructive role in humanistic values. That is because the field of cognition is very important in the lives of people who wait for the Imam's appearance. The real expectant ones, because of their enthusiasm and love for the Imam of the Age, tend the Imam and make obedience to him at the forefront of their lives because of their right perception to high rank and essential position of the Imam in the Creation. The outcome of such a vision is to reach moral perfection and well-being in both this world and Hereafter. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nurture
  • moral training
  • the expectant crowd of Imam's advent
  • the appearance
  • Imam of the Age