معجزات و امدادهای غیبی در عصر ظهور

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تخصصی مهدو یت حوزه علمیه قم

چکیده

امدادهای الهی به حجت‌‌های آسمانی گذشته و نیز معجزاتی را که از سوی پیشوایان دینی انجام پذیرفته است می‌‌توان از ‌‌‌‌‌‌مهم‌ترین ‌‌‌سنت‌‌های خداوند در جامعه انسانی دانست. بی‌‌گمان تقابل با شیاطین و دشمنان دین که با همه توان درصدد خاموش کردن نور الهی هستند، بدون عنایات خاص پروردگار امکان ندارد. بر پایه متون مقدس دینی امام مهدی؟عج؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به عنوان آخرین وصی و جانشین پیامبر خاتم؟صل؟، قیام و انقلاب جهانی و تشکیل حکومت دینی عدالت‌گستر جهان‌‌شمول را عهده‌‌دار است. بر این اساس، معجزات و امدادهای غیبی الهی در عصر ظهور برای امام زمان چه خواهد بود؟ در این مقاله با بررسی روایاتی که در این زمینه وارد شده است، نقش امدادهای الهی مانند لشکر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رعب، همراهی فرشتگان، نصرت ویژه، نیروهای طبیعت، اصلاح امور و نزول حضرت عیسی؟ع؟ و نیز معجزاتی که به دست امام مهدی؟عج؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام می‌‌شود -همچون آوردن کتب آسمانی گذشته، احیای اموات، پرچم فتح و میراث پیامبران قبل- تحلیل و ارزیابی می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Miracles and Super Naturalistic Assistance in the Appearance Era

نویسنده [English]

  • Mahdi yousefiān
The faculty member of Mahdism Specialized Center of the seminary of Qom
چکیده [English]

Divine assistance to the last heavenly proofs (the prophets) as well as miracles performed by religious guides, can be considered one of the most important customs of God in human society. Indubitably, to oppose demons and the opponents of religion, who are trying their best to extinguish the divine light, is not possible without special God's bounty. According to the sacred religious texts, Imam Mahdi‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ as the last successor of the Seal of the Prophets, is entrusted with the responsibility for the arising, forming a universal revolutionary movement, and establishing a universal religious government to implement justice in the world. Regarding this, what will be the miracles and divine super naturalistic helps for Imam of the Age during the era of his appearance? In this article, through examining some narrations in this regard, we will analyze the function of divine helps such as the army of dread, the angels' company, special assistance (from God), the forces of nature, the amending of affairs, and the descent of Jesus Christ, together with some miraculous deeds by Imam Mahdi like bringing the holey books of past revealed religions, resurrecting some dead people, and holding the flag of triumph and the legacy of the previous prophets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Mahdi
  • miracle
  • super naturalistic helps
  • Appearance era