شخصیت‌شناسی راویان و مخاطبان احادیث نافی قیام‌های قبل از ظهور

نویسنده

پژوهشگر و دانش پژوه سطح 4 مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

چکیده

یکی از شبهات موجود در مسیر  قیام‌های قبل از ظهور، وجود روایات نافی قیام‌ها است. این روایات از ابعاد مختلفی، بررسی و تحلیل شده‌اند؛ ولی به نظر می‌رسد برای روشن شدن فضای صدور روایات، باید از منظر تاریخی نیز تحلیل شوند. یکی از مسائلی که در تحلیل تاریخی این روایات لازم است مدنظر قرار بگیرد شناخت روحیات، ویژگی‌ها و گرایش‌های فکری و سیاسی راویان یا مخاطبان احادیث نافی قیام است که نوشتار حاضر درصدد تبیین آن است. به نظر می‌رسد داشتن روحیه افراطی در مواجهه با قیام‌های آن زمان، تبلیغ گسترده مدعیان مهدویت و امامت، مانند نفس زکیه و تأثیرپذیرفتن برخی شیعیان، وکالت برخی راویان و اتهام به جاسوسی و همکاری با قیام‌های زمان، از مسائلی است که برخی راویان به آن، مبتلا بودند و امامان؟عهم؟ می‌کوشیدند افراد را به حد تعادل برسانند. در مقاله حاضر، منظور از روحیه انقلابی که درمورد برخی راویان به‌کاربرده‌ایم، انقلابی افراطی است. این پژوهش به بررسی و تحلیل شخصیت‌شناسی تعدادی از راویان نافی قیام، به روش کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی–تحلیلی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Attributes of Narrators and Addressees of the Hadiths Denying the Uprising before the Advent [of Imam Mahdi]

نویسنده [English]

  • Murtiḍā Ḥasan-Pour
Researcher and Student of level 4 at the Mahdism specialized Center in Qom
چکیده [English]

One of the dubious things in the path of the present revolutions and, in general, all the uprisings before the appearance of Imam Mahdi, is the narration denying the uprising before his coming. This kind of narrations has been examined and analyzed from different sides; But it seems that in order to clarify the atmosphere of issuing the narrations, they must also be analyzed from a historical perspective. In the historical analysis of these narrations, one of the issues that need to be under consideration is to know the features, characteristics, subjective inclinations, and political tendencies of the narrators or the addressees of the hadiths that disapprove of the uprising. The present article attempts to clarify the issue. It seems to possess an extremist affection about the uprisings of that time, the widespread promotion of false claimants of Mahdism and Imamate that influenced some Shias, joining in the network of agent (al-Wikala) and being charged with the accusation of espionage and cooperation with the uprisings in that era, are some issues for which a few narrators were struggling, and the Imams were trying to direct them to balance. In the present article, the "revolutionary affection" that we have applied to some narrators refers to an extreme revolutionary man. Using a library-based method with a descriptive-analytic approach, this paper is intended to examine and analyze the personality of a number of narrators denying the uprising before the advent of Imam Mahdi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-appearance uprisings
  • narrators
  • narrations denying the uprising
  • Mahdism
  • revolution