بررسی یک گزارش ویژه از حدیث لوح (وَالْخَلَفُ مُحَمَّدٌ یَخْرُجُ‏ فِی‏ آخرالزمان‏ عَلَى‏ رأسه غَمَامَةٌ بَیْضَاءُ تُظِلُّهُ‏ مِنَ‏ الشَّمْسِ)

نویسنده

دانش آموخته سطح 4 مرکز تخصصی مهدویت.

چکیده

شیخ طوسی در کتاب امالی گزارش جابر بن عبدالله انصاری از لوح فاطمه؟عها؟ را از استاد خود ابومحمد فحام نقل کرده است. انتهای حدیث به ابری سفید اشاره دارد که با زبان عربی فصیح به طوری که جن و انس شرق و غرب، آن را می‌‌شنود حضرت حجت؟ع؟ را معرفی می‌کند. با توجه به گزارش‌های متعدد حدیث لوح این گزارش با توجه به فقره پایانی آن، که از یک اعجاز سخن می‌راند، صحت و عدم صحت آن و انتساب آن به میراث شیعی، درخور توجه است.
نوشتار پیش رو که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، در صدد بررسی این قسمت از روایت است. نتایج به دست آمده، حکایت دارد که روایت، ضعف سندی دارد و علاوه بر آن، فقره پایانی روایت در دیگر احادیث لوح ذکر نشده است و با قرائنی، احتمال انتقال انتهای متن آن از اهل سنت به متون شیعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining a special report from the Hadith of al-Lawḥ (the Tablet) “… and [a man from] the offspring of prophet Muhammad will rise up at the End of Time while shading him from the sun, there is a cloud over his head…”

نویسنده [English]

  • Moslem Kāmyāb
Graduate student of level 4 at Mahdism Specialized Center; Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism
چکیده [English]

Sheikh al-Tūsī, in his book al-Amālī, has narrated the report of Jābir bin ʹAbd Allah al-Anṣārī (one of the sincere companions of the Prophet) from Hadith al-Law al-Fatima from his teacher, Abū Muhammad Fahām. In the last part, the Hadith mentions a white cloud, which introduces Imam Mahdi in eloquent Arabic; So that Jinn and humans (all creatures) in the east and west of the world will hear it. According to the numerous reports of al-Lawḥ Hadith, and considering the final part of this report, which speaks of a miracle, its authenticity or inaccuracy and also its ascription to the sources of Shia should be under consideration. The present paper, which is organized by a descriptive-analytic method, tries to verify the attribution of this part of the Hadith. The results of the examination indicate that in the mentioned narration, in addition to the weakness its documentation, the final part is not mentioned in other similar Hadiths of the Law al-Fatima; and according to some evidence, it is probable that the last part of the Hadith has been transferred from the sources of Sunnis to Shiite texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forethought
  • forceful factors
  • the time of Occultation
  • the Imams
  • Mahdism
  • futurism