بررسی و تحلیل نگاه مستشرقان به انتظار و آمادگی برای ظهور منجی نزد مسلمانان

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت و پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی

چکیده

انتظارِ آمدن و آمادگی برای ظهور امام مهدی؟عج؟ یکی از جلوه‌ها و موضوعات مهم مرتبط با منجی‌گرایی اسلامی است که در تحقیقات مستشرقان درباره مهدویت، نمود قابل توجهی داشته است؛ ولی متاسفانه به صورت مستقل و متمرکز، واکاوی و نقد نشده است. تعریف و اهمیت انتظار، بررسی روایات انتظار، کاوش در روند شکل‌گیری این مفهوم و نیز نمونه‌های تاریخی جلوه‌گری انتظار در میان مسلمانان، از عمده‌ترین عرصه‌هایی است که محققان غربی به تحقیق و اظهارنظر درباره آن پرداخته‌اند. نوشتار پیش رو با اتخاذ شیوه‌ای اکتشافی و بررسی حداکثری آرای خاورشناسان مهدی‌پژوه، به واکاوی و تحلیل نظرات مستشرقان در این موضوع می‌پردازد. مهم‌ترین ادعای مستشرقان در مورد انتظار، شکل‌گیری آن در بستر تاریخی، اختصاص آن به شیعیان و ویژگی سکوت‌گرایانه و منفعلانه انتظار می‌باشد که در این نوشتار مورد تحلیل و نقد مختصر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining and analyzing the orientalists' views on the Awaiting and preparedness for the advent of the savior to Muslims

نویسنده [English]

  • Zuhair Dehqānī Ᾱrānī
Faculty Member of Mahdism Specialized Center; Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism
چکیده [English]

To be expectant for the coming of Imam Mahdi, and be prepared for his advent is one of the important manifestations and issues related to Islamic Saviorism, which has been significantly reflected in the researches of Orientalists on Mahdism; yet, unfortunately, it has not been analyzed and criticized independently and concentratedly. The definition of Awaiting and its importance, reviewing the traditions of Awaiting, inquiring about the process of the formation of this concept, and also historical instances of the manifestation of Awaiting among Muslims are among the most important fields that Western scholars have researched and commented on. The present paper, through adopting an exploratory method and by the maximum studying of the orientalists Mahdiologists’ views, explores and analyzes the orientalists’ viewpoints on this issue. The most important allegation of the orientalists about Intiẓār (Awaiting the advent of Imam Mahdi) is its formation in the course of history, its attribution to Shias, and its lethargic and passive feature, which are briefly analyzed and criticized in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intiẓār (Awaiting)
  • preparation for the Advent
  • orientalists
  • orientalists' views on Mahdism