متن پژوهی حدیث «الْمُتَمَسِّکُ فِیهَا بِدِینِهِ کَالْخَارِطِ لِلْقَتَادِ»، ناظر به‌‌‌ سختی دین‌داری در دوران غیبت

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت قم.

چکیده

روایات غیبت امام مهدی؟عج؟ در کتاب کافی با روایتی که در صدد بیان دشواری دین داری است، آغاز می‌شود. آغازین قرار گرفتن، گویای اهمیت و ضرورت پردازش موضوع مطرح شده در این روایت است. بررسی زوایای تشبیه به کار رفته در روایت و تبیین راهکار برون رفت از آسیب‌هایی که متوجه دین داری در دوران غیبت است؛ از ویژگی‌های متن حاضر است. متن پژوهی کمک می‌کند بعد از تببین صحیح روایت، راهکار رعایت تقوا و تمسک به دین که در این روایت بیان شده است، با نمونه‌های مشابه از دیگر روایات مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into the Hadith: “… the one who adheres to his religion during it will be like one who clutches on to a thorn bush with his hands…” referring to the difficulties of religiosity during the Imam Mahdi’s occultation

نویسنده [English]

  • Ali Rabbāni
Graduate student of and the professor at Mahdism Specialized Center; Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism (Mahdism and Messianism Research Center).
چکیده [English]

The Islamic narrations about the disappearance of Imam Mahdi (pbuh) in the book al-Kāfi begin with a Hadith declaring the difficulties of religiosity during the time of Imam Mahdi’s disappearance i.e. “Certainly the rightful owner of this rule will have an occultation, such that the one who adheres to his religion during it will be like one who clutches on to a thorn bush with his hands[1]. This priority indicates the importance and necessity of paying attention to the mentioned subject. Examining the aspects used in the Hadith and explaining the way out of the harms damage the religiosity during the time of Occultation is one of the present paper. After the clarification of the narration, the text helps to compare the approach of observance of piety and referring to religion, noted in this Hadith, with the same examples from different narrations.
 
[1]. Al-Ghaybah, by Nuˈmāni, p. 169, no. 11.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardness of religiosity
  • to clutch on to a thorn bush with their hands
  • to cling to religion
  • piety
  • the Occultation period