کارکردهای اجتماعی باورداشت انتظار در زمینه تحقق ظهور از دیدگاه آیت‌الله صافی گلپایگانی

نویسنده

فاطمه الیاسری، فارغ التحصیل سطح سه جامعه الزهرا، عضو شورای انجمن کلام جامعه الزهرا، فارغ التحصیل دوره تربیت مدرس جامعه الزهرا.

چکیده

«انتظار» پدیده‌‌ای است که دارای نقش کارکردی و کنشگری در حیات انسان است. بر خلاف دیدگاه رایج که انتظار را امری مذموم و غیرمطلوب می‌‌داند، منتظر با استمرار غیبت، از نعمت انتظار برای تکامل نفس خویش و به تبع آن زمینه‌سازی اجتماعی ظهور تا تحقق حکومت جهانی کمک می‌‌طلبد. تبیین دیدگاه آیت‌الله صافی گلپایگانی، به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعه و از صاحب‌نظران برتر حوزه مهدویت در خصوص کارکردهای اجتماعی انتظار اهمیت دو چندانی می‌‌یاید. به عقیده ایشان، انتظار، ضامن بقای جامعه شیعی و ممهد تحقق حکومت عدل جهانی است. این نوشته با تحلیل کارکردهای اجتماعی انتظار در اندیشه آیت‌الله صافی گلپایگانی نگاشته شده است. برخی از کارکردهای اجتماعی انتظار، مانند تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، منع از هرگونه عقبگرد به سوی فرهنگ جاهلیت، مقاومت و پایداری در برابر رهبری فاسد و مبارزه با انواع انحراف‌ها؛ از جمله نتایج مهم این پژوهش است. این نوشتار به روش کتابخانه‌ای گردآوری و در حوزه اندیشه‌ورزی به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social functions of believing in Intiẓār to realize the Imam’s advent from the viewpoint of Ayatollah Ṣāfi Golpāyegāni

نویسنده [English]

  • Fāṭimah Alyāseri
A graduate student of level 3 and graduated of Education Teacher course (Tarbiat Modarres) at Jāmiˈat al-Zahra (the women religious school)
چکیده [English]

"Intiẓār" (Awaiting the advent of Imam Mahdi) is a phenomenon with a functional and active role in human life. Contrary to the current view that considers Intiẓār as a reprehensible and undesirable thing, the Muntaẓir one, who is expectant and prepared for the advent of Imam Mahdi, during the continuation of the Imam’s occultation, seeks help from the blessing of Intiẓār for self-refinement and, accordingly, the social foundation of the appearance of the Imam until the realization of world government. To clarify the view of Ayatollah Ṣāfi Golpāyegāni, as one of the religious authorities of Shia and one of the best experts in the field of Mahdism and social functions of Intiẓār, is of double importance. According to him, Intiẓār is the guarantor of the survival of the Shiite society and the realization of the rule of global justice. This article is written to analyze the social functions of waiting in the thoughts of Ayatollah Ṣāfi Golpāyegāni. Some of the important results of this research about the social functions of Intiẓār, are as follows: realizing social justice in the society, preventing any regression towards the culture of Ignorance, resistance and stability against corrupt leadership, and fighting against all kinds of deviations. This article has been compiled in a library method and written in a descriptive-analytical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social functions
  • Intiẓār
  • advent of the Imam
  • Ayatollah Ṣāfi Golpāyegāni