کلیدواژه‌ها = مهدویت
تحلیل رابطه توحید و مهدویت با تأکید بر آثار آیت‌الله صافی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1402، صفحه 5-32

فرشته محمدی احمدآبادی؛ محمد علی محیطی اردکان


تأثیر اعتقاد به مهدویت و انتظار بر شناخت خود، خدا و امام‌ از دیدگاه آیت‌الله صافی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1401، صفحه 31-50

محمدعلی محیطی اردکان؛ طاهره حاجی رحیمی


بازاندیشی انتقادی روایات تفسیری مهدویت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 71-97

محمدعلی فلاح علی آباد؛ مهدی یاوری


تحلیل و بررسی تمایز مبانی انسان‌شناختی آینده‌پژوهی اسلامی و غربی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 98-117

رحیم کارگر؛ محمدهاشم وزیرزاده


بررسی میزان تأثیر بزهکاری بر انتظار پویا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 118-138

احمد افتخاری اکمل


بررسی سیر مهدی پژوهی در غرب بعد از انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 95-116

زهیر دهقانی آرانی؛ محمد کزازی